×

Bu sitede yayınlanan her türlü yazı, ses, görüntü, video, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı, ilgili markalara ya da kliniğimize aittir, yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu siteden alınan her türlü ses, görüntü, video, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum yada kuruluşlarca dökümanlarında yayınlanamaz.

Bu internet sitesindeki bilgilerde, ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerinde yanlışlıklar, yazım hataları veya güncelleme hataları bulunabilir. Kliniğimiz için bağlayıcı değildir. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler her zaman önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.
Kliniğimiz, web sitemizde yayınlanan metaryellerde herhangi bir zararlı öğe olmaması için gerekli tedbirleri almaktadır. Buna ek olarak, kullanım için seçtiğiniz her şeyin virüs, solucan ve diğer zararlı nitelikteki öğeler içermemesini sağlamak için gerekli önlemleri almak size aittir.

Siteye giriş yapan kullanıcımız, işbu “Yasal Uyarı”yı okuyup aynen kabul etmiştir.

tr Türkçe
X